Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

P4260318Balandžio 26 dieną gerdžiūniečiai rinkosi į laisvalaikio salę aptarti trejų metų darbo rezultatus bendruomenėje. Kaip visuomet šios bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo susirinkime. Juk jiems svarbu kaip gyvena šiandien, kaip gyvens rytoj jie ir jų vaikai bei anūkai. Bendruomenė yra Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos narė, VVG narė, LKT narė. Tai suteikia didesnes galimybes vykdyti užsibrėžtus tikslus.
Bendruomenės pirmininkė Jolanta Puidokienė apžvelgė nuveiktus darbus .O jų buvo nemažai. Tai išvykos, seminarai, talkos-akcijos, projektų vykdymas , šventės , darbo patirties pasidalinimas savo rajono benduomenėse, respublikoje bei užsienyje. Tačiau ne visi rengti projektai buvo patvirtinti finansavimui. Išsamiai visų atliktų darbų pirmininkė neanalizavo, kadangi tai buvo daroma kasmet, smulkiau apžvelgė tik paskutiniųjų metų atliktus darbus.
Apie smulkųjį verslą ir didesnes verslininkystės galimybes nemažai kalbama ir rašoma, dalijamasi patirtimi. Tačiau, kad tuo susidomėtų kaimo bendruomenės, kurios geriausiai žino, ko reikia jų kaimo žmonėms ir kokios jų galimybės , lapkričio 8 dieną buvo suorganizuotas seminaras. Atvyko lektoriai iš Žemės Ūkio Rūmų kooperacijos ir kaimo plėtros skyriaus Sigita Grigaliūnienė ir Gytis Viršila. Gytis Viršila nagrinėjo temą „Kooperacijos esmė , principai, formos, nauda kooperacijos dalyviams." P4260350Pastaraisias metais akcentuojamas smulkaus verslo vystymas kaimo bendruomenėse. Gerdžiūnų bendruomenė taip pat pradėjo įgyvendinti tokį projektą. Įsigis inventoriaus už 55 tūkstančius litų ir suteiks savo bendruomenės nariams paslaugas. Teikė savivaldybei jaunimo iniciatyvų skatinimo, mokymų ir gerosios patirties sklaidos, tai "Ekologinis takas", „Gyvenk sveikai-4" , Bendraukime kitaip". Kūno kultūros ir sporto departamento prie Vyriausybės finansuotas projektas "Delfinukai" pasiekė gerų norimų rezultatų, nes plaukti išmoko savarankiškai 18 vaikų. Šiuo metu vykdomas ilgalaikis projektas „Aktyvinkime Gerdžiūnų bendruomenę įamžindami etnografinių elementų turinčias sodybas".Vasarą bus užbaigtas Gerdžiūnų miestelio šventės metu. Apie projektinę veiklą ir jos etapus kalbėjo Jūratė Bataitienė. Ji papasakojo apie šio darbo sunkumus ir labai svarbią reikšmę bendruomenėje. Visi grožėjosi nuostabiais fotografijų paveikslais ant drobių, kuriose matė savo ir kaimynų etnografines sodybas .

P4260346Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir Gerdžiūnuose didžiausia problema yra senstantis kaimas, išvykstantis jaunimas, bedarbystė ir kaimo degradacija. Šią problemą reikia spręsti dabar ir respublikos mastu. Nes tuščiame kaime nepadės nei patys gražiausi norai, nei išmintingiausiai parengti pojektai, kurių nebus kam vykdyti, nei kūrybingiausios idėjos. Kaimas turėtų būti patraukus to kaimo žmogui , jo vaikams ir ateities kartoms.
Pirmininkės ir finansininkės ataskaitos buvo patvirtintos vienbalsiai. O pirmininke dar trejiems metams išrinkta Jolanta Puidokienė padėkojo visiems už darnų darbą, pasitikėjimą, rūpestį savo bendruomenės reikalais, palinkėjo geros sveikatos ir darnos visuomeniniame darbe. Išrinkta ir taryba, kuri beveik nepakito.
Seniūnė Onutė Rakauskienė padėkojo visiems už gražius darbus, pirmininkei įteikė gėlių, linkėdama nepavargti ir vykdyti gražius sumanymus savo kaimo žmonių gerovei, o visiems susirinkusiems padovanojo Kudirkos .Naumiesčio kultūros centro satyros teatro „Kanapa" naują programinį pasirodymą „Liūdnojo vaizdo riteriai". Po susirinkimo bendruomeniečiai neskubėjo skirstytis į namus. Dar ilgai diskutavo apie ateities palnus ir vizijas prie arbatos puodelio...

 

Gerdžiūnų bendruomenės tarybos narė atsakinga už veiklos viešinimą Onutė Rakauskienė

Joomla templates by a4joomla