Spausdinti
Kategorija: Bendruomenių naujienos
Peržiūros: 1328

 Asociacija Marijampolės apskrities Moterų namai- Krizių centras vykdo projektą ,,MES GALIME GYVENTI KITAIP“, kurio pagrindinis tikslas teikti kompleksines socialines paslaugas smurto artimoje aplinkoje subjektams, mažinti smurtą privačioje erdvėje, laikantis regioninio tolygumo ir kompleksinių paslaugų prieinamumo naudos gavėjui principo, vykdyti pozityviąją prevenciją.

Nuo pat asociacijos įkūrimo vykdoma aktyvi prevencinė veikla ir teikiama kompleksinė pagalba smurto šeimoje subjektams, siekiantiems pakeisti savo situaciją, nutraukti smurto grandinę, sustiprinamos ir palaikomos jų pastangos siekti geresnės savo asmeninio ir socialinio gyvenimo kokybės keičiant nepalankią situaciją. Tačiau dažnai smurto šeimoje problemą mėginama spręsti siaurame specialistų rate, o visuomenėje šis klausimas lieka apaugęs mitais. Mūsų projektas leis į diskusiją apie smurto šeimoje priežastis ir pasekmes įnešti šviežesnį tarpdisciplininį požiūrį, mažinti smurto šeimoje mastus bei pasekmes, informuos potencialius paslaugų gavėjus apie pagalbą smurto privačioje erdvėje subjektams ir galimybes ja pasinaudoti.

Įgyvendinant projektą ir siekiant palengvinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, efektyvinti pagalbą socialinės atskirties grupėms krizių intervencijos, smurto prevencijos, vaikų auginimo, visuomenės švietimo srityse, organizuojamas tarpinstitucinis dialogas tarp profesinių grupių, su kuriomis pirmiausiai susiduria smurto artimoje aplinkoje subjektai, narių. Šio susitikimo tikslas- susipažinti su susitikimo dalyvių patirtimi, kuri prisidėtų prie nevyriausybinių ir valstybės iniciatyvų mažinti smurto artimoje aplinkoje atvejus, spręsti priekabiavimo problemas, ugdyti pilietiškumą, bendruomeniškumą, vykdyti pozityviąją prevenciją, padėti smurtaujantiems atsisakyti smurto kaip santykių valdymo priemonės, suteikti žinių apie šeimos vertybių puoselėjimą, darnios šeimos išlaikymą bei užtikrintų sklandų Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimą.

Kviečiame aktyviai įsijungti socialinius, teisėsaugos, teisėtvarkos darbuotojus, pedagogus, psichologus ir valstybės institucijų atstovus.

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti šioje diskusijoje arba deleguoti savo organizacijos atstovus.

Susitikimas vyks š.m. rugpjūčio 10 dieną, 13.00 val. (Šakių r. savivaldybės posėdžių salėje, Bažnyčios g.4, Šakiai)

 

Tarpinstitucinio dialogo darbotvarkė (preliminari)

2012-08-10 Šakių r. savivaldybės posėdžių salė

                               13.00– 13.20  Registracija, sveikinimai, problemos ir lūkesčiai.

         LR Seimo narė O. Valiukevičiūtė, Šakių r. vicemerė R. Rauktienė

       Asociacijos Marijampolės apskr. Moterų namai- Krizių centras prezidentė D. Dovydė

 

                             13.20– 13.40 Projekto ,,Mes galime gyventi kitaip“ įgyvendinimas ir komandinis darbas.

     Asociacijos Marijampolės apskr. Moterų namai- Krizių centras prezidentė D. Dovydė               

                             13.40– 14.40   Pasidalinimas patirtimi.

                               VšĮ "Moters pagalba moteriai" direktorė – M. Bautrėnienė (Kaunas)

             Asociacijos Moterų veiklos inovacijos centro direktorė S. Jasudienė (Šiauliai)

           Unikalaus pagalbos skurstantiems tinklo ,,Pagalba daiktais.lt“ ir „NVO Avilys“

           atstovė M. Šaraitė (Vilnius)                      

 

                               14.40– 15.00  Galimybės, bendri veiksmai ir iniciatyvos, diskusijos.

                                             Marijampolės VPK aptarnaujamos teritorijos policijos komisariatų, pataisos inspekcijų,

                                           soc. pagalbos, švietimo, VTAS atstovai.

                                                                                                                                       Daiva Dovydė, projekto vadovė