Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

kaimynadienisMykolo Romerio universitetas (MRU), Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), Vidaus reikalų ministerija (VRM) bei informacinis partneris „Savivaldybių žinios“ skelbia kasmetinį nacionalinį konkursą vietos bendruomenėms „Bendruomenė – Švyturys 2022 – kelias į sėkmę“. Šakių rajono bendruomenių centrų asociacija teikia konkursui Žvirgždaičių miestelio bendruomenę nominacijai „Vietos bendruomenės sėkmės istorija“ .

  1. Vietos bendruomenės (bendruomeninės organizacijos) pavadinimas, adresas: ŽVIRGŽDAIČIŲ MIESTELIO BENDRUOMENĖ (toliau – Bendruomenė), A. Liorentaitės g. 1, Žvirgždaičių mstl., Žvirgždaičių sen., Šakių r. sav., LT-71305
  2. Veiklos (įsiregistravimo) metai : 2009 m.
  3. Faktai, rodantys, kad pastaruosius trejus (3) metus šią vietos bendruomenę (organizaciją) lydėjo sėkmė:

Bendruomenė bendradarbiauja su vietos institucijomis: Žvirgždaičių seniūnija, Šakių viešąja biblioteka ir jos padaliniu Žvirgždaičiuose, su Griškabūdžio kultūros centru ir kaimyninėmis bendruomenėmis. Kartu su paminėtomis institucijomis Bendruomenė organizuoja valstybinių švenčių minėjimus, įvairias temines edukacijas, ekskursijas, šventes, rūpinasi gyvenamosios vietos viešųjų erdvių puoselėjimu, bendruomenės narių sudominimu įvairomis veiklomis ar akcijomis, stiprinančiomis tarpusavio bendrystę bei draugiškus ryšius su kaimyninėmis bendruomenėmis. 2021 m. Bendruomenė kartu su Šakių VB Žvirgždaičių padaliniu ir Griškabūdžio KC Žvirgždaičių kultūrinių renginių organizatore surengė akciją „Apkabink savo krašto istoriją“, skirtą Vasario 16 – ai ir Nepriklausomybės Akto signataro J. Staugaičio 155–osioms gimimo metinėms paminėti. Kartu su biblioteka parengė teatralizuotą programą, pristatančią Žvirgždaičių krašto istoriją, iškilius jo žmones: Nepriklausomybės Akto signatarą vyskupą Justiną Staugaitį, pirmąją lakūnę ir parašiutininkę Lietuvoje Antaniną Liorentaitę ir jos brolį karo lakūną pulkininką leitenantą Joną Liorentą. Šis pristatymas vyko Šakių VB organizuotame „Kaimynadienyje“.

Su kultūrinių renginių organizatore, seniūnija ir biblioteka, bendruomenės aktyvas surengė Valstybės dienos minėjimą seniūnijos gyventojams, taip pat dalyvavo Šakių miesto šventėje „Aš myliu Šakius“ iškilmingoje šventės dalyvių eisenoje ir šventiniuose jos renginiuose.
Bendruomenė kaip partneris prisidėjo organizuojant renginį „Dangaus platybių pakerėti“, skirtą Šakių rajono savivaldybės tarybos paskelbtiems A. ir J. Liorentų metams paminėti. Savo krašto istoriją Žvirgždaičių miestelio bendruomenė su Janukiškių bendruomenės centru išradingai pristatė Kudirkos Naumiestyje vykusioje rajono bendruomenių šventėje „Bendrystė mus vienija“ (renginio metu vykusiose sporto varžybose buvo iškovota pirmoji vieta).
2022 m. Bendruomenės, bibliotekos, seniūnijos ir kultūrinių renginių organizatorės bendri renginiai sulaukė itin didelio susidomėjimo. Bendruomenė padėjo įsikurti, globoja ir kviečia į veiklas nuo karo Ukrainoje pasitraukusias ir seniūnijoje gyvenančias šeimas.
Seniūnijos gyventojai ir svečiai aktyviai dalyvauja valstybės atmintinų datų minėjimuose, kap antai: „Laisvės gynėjų diena“, tradiciniame žygyje į Vasario 16-osios akto signataro, vyskupo J. Staugaičio gimtinę, „Tautiška giesmė aplink pasaulį“, „Gedulo ir vilties diena“. Šioms datoms paminėti Bendruomenė organizavo ir kūrybines dirbtuvėles, kurių metu bendruomeniečiai gamino iš medžio neužmirštuoles, trispalvius paukščius, prieverpstes. Šiais dirbiniais puošė Žvirgždaičių seniūnijos viešąsias erdves.
Jau tradicija tampa bendruomeniškumo akcija „Šviesiau-jaukiau“, kurios metu bendruomenės nariai gamina moliūgų žibintus, jais puošia miestelį, pristato moliūgų patiekalus, taip pat organizuojama edukacija „Nusipinkime adventinį vainiką“, kurios metu supažindinama su advento papročiais ir tradicijomis.
Bendruomenė partneriškais pagrindais padėjo organizuoti Žvirgždaičių miestelio šventę „Po Žvirgždaičių dangumi“, skirtą Sūduvos metams paminėti. Jos metu buvo pristatytas seniūnijos herbas, suorganizuotas Žvirgždaičių herbo piešimo edukacinis užsiėmimas mažiesiems, pakviesti liaudiškos muzikos atlikėjai ir populiariosios muzikos grupė.
Bendruomenė taip pat inicijavo Tarptautinės vaikų gynimo dienos ir Žvirgždaičių parapijos 105 –ųjų metinių minėjimus, Kalėdų eglutės įžiebimo šventę, Užgavėnes.
Žvirgždaičių miestelio bendruomenė suorganizavo ekskursiją į „Lietuvos ašara“ vadinamą kraštą Šalčininkų r., į kurį taip pat kvietė vykti kaimyninių bendruomenių (Janukiškių, Degutinės, Griškabūdžio) narius.
Dalyvauta projektinėse veiklose. Projektą „Žvirgždaičių laisvalaikio zonos sukūrimas“ finansavo NMA prie ŽŪM. Pagal jį pastatyta lauko pavėsinė su scena, kuri labai pasitarnauja lauke vykstantiems renginiams.
Taip pat teikta paraiška per Šakių krašto vietos veiklos grupę. Projekto pavadinimas ‒ „Žvirgždaičių seniūnijos kultūros savitumo išsaugojimas“. Jo metu sukurtas informacinis seniūnijos foto stendas su žemėlapiu ir svarbiausiais istoriniais akcentais. Seniūnijoje nėra kultūros skyriaus padalinio, todėl institucijų sinerginis bendradarbiavimas šią spragą užpildo. Bendruomenės dėka miestelyje verda kultūrinis gyvenimas.
Bendruomenės iniciatyva suorganizuota paramos rinkimo akcija žymių vietos lakūnų Antaninos Liorentaitės ir Jono Liorentų atminties įprasminimui – skulptūrinės kompozicijos atsiradimui.
2022 m. Bendruomenė kartu su neformalia jaunimo grupe – Šakių viešosios bibliotekos Žvirgždaičių padalinio vaikų ir jaunimo klubu – vykdė Šakių rajono savivaldybės finansuotą jaunimo iniciatyvų projektą „Jauki ir saugi jaunimo erdvė Žvirgždaičiuose“. Jo metu bendruomeniečiai ir seniūnijos jaunimas meniškai apipavidalino seniūnijos pastato sieną, įsigijo 10 lauko sėdmaišių, sukūrė jaukią erdvę veikloms seniūnijos vidiniame kiemelyje ir vykdė bendrus renginius. Bendruomenė stengiasi į veiklas įtraukti visų amžiaus grupių, taip pat socialinę atskirtį patiriančius gyventojus, kad rajono pakraštyje esančiuose Žvirgždaičiuose jie gautų kuo kokybiškesnes nemokamas kultūrines paslaugas, prasmingą laisvalaikio praleidimą, skatintų bendrystę ir bendradarbiavimą. Džiugu, kad vis daugiau bendruomeniečių įsitraukia į savanorišką organizacinę veiklą. Bendruomenė gyvena naujomis idėjomis, kurios piešia gražią ateitį.

BCA informacija

 

 

Joomla templates by a4joomla