Spausdinti
Kategorija: Bendruomenių naujienos
Peržiūros: 562

Kreipiuosi dėl knygos „Zanavykija zanavykų lūpomis“ parėmimo. Knygoje remiamasi zanavykų šviesuolių vyskupų Justino Staugaičio ir Pranciškaus Būčio, Vasario 16-osios Akto signataro Saliamono Banaičio, ELTOS pirmojo vadovo Valentino Gustainio, Prano Mašioto, Jono Jablonskio, poeto P. Vaičaičio brolio Juozo, prof. J. Pikčilingio, rašytojų A. Bernoto, P. Orintaitės, S. Tamulaičio bei kt. prisiminimais ir pasakojimais (spausdinta ir archyvine medžiaga) apie Zanavykijos kraštovaizdį, istoriją, gyvenseną, žmonių būdą ir papročius, tarmę ir pirmąsias zanavykų (P. Marcinsko, A. Tatarės, P. Vaičaičio) knygas.
Knygos apimtis apie 400 p., ji gausiai iliustruota ne tik kraštovaizdžio, įvairių paminklų nuotraukomis, bet ir buities detales atskleidžiančiais vaizdais. Numatomas tiražas – 500 egz. Spausdinimo darbai kainuos apie 5 000 Eur. Leidinį parėmė Šakių savivaldybė, skyrė 1 000 Eur. Leidinio savikaina bus apie 20 Eur, tokia kaina bus galima ją įsigyti per knygos pristatymus.
Paramą galima teikti pavedimu UAB leidykla „Žuvėdra“, nurodant: Giedrės Čepaitienės knygai „Zanavykija zanavykų lūpomis“. A/s Nr. LT53 7044 0600 0102 1621, SEB bankas, kodas 70440.
Jei paremtų organizacija, pageidaujant į knygą galima įdėti jos logotipą ar reklamą.
Su visais, suteikusiais bent 20 Eur. paramą, paramą bus susisiekta ir padovanota knygų su autorės padėka.

Profesorė Giedrė Čepaitienė