Spausdinti
Kategorija: Bendruomenių naujienos
Peržiūros: 138

Lepšių simboliaiPasigėrėjimo ir džiaugsmo jausmai apima kiekvieną kartą, kai pamąstai apie savo kraštiečius ‒ Lepšių bendruomenės žmones. Jie žingeidūs, jie šilti, jie itin mylintys savąjį kraštą. Nesvarbu, kur jie bebūtų, kur begyventų, šis kraštas visada globiamas jų širdyse. Tai todėl mums visiems visiems norisi nors periodiškai susitikti, susieiti ir pasikaimynauti. Toks susitikimas ‒ ataskaitinis Lepšių bendruomenės susirinkimas ‒ vyko balandžio mėnesio 30 d. bendruomenės patalpose. Tačiau šis susirinkimas buvo liūdesiu paženklintas, nes tose patalpose yra apgyvendinos dvi nelaimingos ukrainiečių pabėgėlių šeimos (dvi mamos ir šeši jų vaikučiai). Bet susirinkimui vietos užteko visiems.
Malonu, kad susirinkime dalyvavo Lietuvos seimo narė gerbiama Irena Haase, Lukšių seniūnijos seniūnas Vytautas Andziulevičius. Jį mes išrinkome bendruomenės ir bendruomenės tarybos nariu. Be to į bendruomenę priėmėme ir daugiau naujų narių. Taip pat ir bendruomenės tarybą papildėme naujais iniciatyviais nariais.
Aptarėme 2021 m. veiklas ir finansinius klausimus bei apsvarstėme 2022 m. planus ir uždavinius. Svarbiausi šio naujojo sezono darbai numatomi tokie:

Tai bus kiekvieno mėnesio trečiasis trečiadienis, kur kas mėnesį tuo pačiu laiku rinksimės į trečiadieninį susirinkimą (į kaimynadienį). Jame dalyvių skaičius nereglamentuojamas, ateina visi norintieji ir galintieji, tarkim 5, 10, 20... asmenų. Šių susitikimų tikslas ‒ pabendrauti prie kavos puoduko, pasižvalgyti po lepšiečių dabartį, sugrįžti į laikus, iš kurių belikęs širdies šauksmas ,,Ar prisimeni?..“
Tikimės, kad naujai papildyta bendruomenės taryba dar labiau suaktyvins mūsų veiklą. O už susirinkimui padovanotą gerą laiką ir mūsų visų nuotaikos pakėlimą dėkojame mūsų kaimynams Paluobių artistams, suvaidinusiems mums komediją ,,Mataušo karčiama“.

Ona Baltrušaitienė, Lepšių bendruomenės pirmininkė

Pirmininkės pranešimas